O promotérovi

Interesource Group (Ireland) Limited je írsky malý a stredný podnik (MSP), ktorý sa špecializuje na odborné vzdelávanie, manažérske vzdelávanie, výskum & rozvoj a projektový manažment. Spoločnosť má silné zázemie, zdokumentované biznis riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov a obchodnej stratégie, vzdelávania a rozvoja, kreatívnych filmov na rôznych záznamových médiách, publikovania a tlače a poradenstva týkajúceho sa nehnuteľností a realitných služieb.


Interesource Group je v súčasnosti predkladateľom niekoľkých projektov, ako sú SIGNALL II a STEP a v minulosti bol zapojený v 9 projektoch, v 5 ako partner. Spoločnosť má rozmanité skúsenosti v oblasti výskumu, počínajúc disciplínami ako sú riadenie zdravotného rizika, kultúra nepočujúcich a posunková reč, jazyky a kultúra v medzinárodnom obchode, ľudské zdroje a hoteliérstvo a pohostinstvo, sociálna exklúzia a pracovná inklúzia. Je široko uznávaná za svoje projekty prinášajúce najlepšiu prax; výstupy všetkých projektov boli šírené i na medzinárodnej úrovni prostredníctvom poskytnutých prezentácií a publikácií.


Navštívte: www.interesourcegroup.com