O partneroch

WBS TRAINING AG počiatky siahajú do roku 1979, keď Ernst KLETT Publishing Company založila obchodné a priemyselné oddelenie, ktoré začalo ponúkať vzdelávacie projekty pre obchodných zákazníkov. V súčasnosti je WBS TRAINING AG jedným z najväčších nezávislých súkromných nemeckých poskytovateľov odborného vzdelávania a služieb. WBS poskytuje odborné vzdelávanie prostredníctvom štátnych národných a medzinárodných inštitúcií, medzinárodných odborno-vzdelávacích projektov, obchodných tréningov, vzdelávania a poradenstva pre organizácie. Metódy WBS TRAINING pozostávajú z využívania systému blended learning, klasického vzdelávania v učebniach so špecializovanými multilinguálnymi tútormi, sebavzdelávacích programov, tréningov založených na využívaní počítačov alebo webu. Vďaka skutočnosti, že WBS TRAINING AG je členom niekoľkých významných národných a medzinárodných sietí, má prístup k rozsiahlym možnostiam pre disemináciu v rámci celej Európy.


Navštívte: www.wbstraining.de