Výstupy projektu STEP

Tento projekt prináša nový, na dôkazoch založený prístup riadenia zamestnancov v sektore hoteliérstva a pohostinstva. Pre malé a veľké hotelierske a pohostinské organizácie poskytuje vedenie a užitočné príklady efektívneho riadenia a rozvoja zamestnancov. Projekt využíva multimediálny prístup, ktorý pozostáva z:


 • DVD dokumentácie postupov v oblasti ľudských zdrojov v európskom hotelierstve a pohostinstve.
 •  
 • Prehľady sektora hotelov a reštaurácií a postupy v oblasti ľudských v tomto sectore v rámci šiestich partnerských krajín.
 •  
 • Viac ako 30 prípadových štúdií opisujúcich dobrú prax v hotelierskych a pohostinských organizáciách v Európe.
 •  
 • E-learningový modul pozostávajúci z 12 častí, zameraný na rozvoj zručností manažérov a prevádzkárov v hoteliérstve a pohostinstve, akreditovaný Queen Margaret University vo Veľkej Británii.(10 ECTS).
 •  
 • E-learningový modul v anglickom, nemeckom, gréckom, slovenskom a španielskom jazyku.
 •  
 • Informačný plagát a informačné letáky.