Ciele projektu

Projekt STEP má za cieľ:


  • Povzbudiť hotelierske a pohostinské organizácie k tomu, aby sa riadili normami a pravidlami, ktoré predstavujú dobrú prax.
  •  
  • Znížiť fluktuáciu personálu a prispieť k dlhodobejším pracovno-právnym vzťahom.
  •  
  • Podnecovať organizácie, aby dosiahli certifikáciu národných štandardov v oblasti zamestnávania.
  •  
  • Propagovať sektor hoteliérstva a pohostinstva ako kariérnu voľbu, ktorá investuje do ľudí a ich vzdelávania.
  •  
  • Poskytnúť nevyhnutný tréning pre zamestnancov a manažérov, čo umožní poskytovanie zákazníckych služieb vysokej kvality.