O projekte STEP

STEP - Service Sector Training in European Employment Practices je projekt Európskej komisie, ktorý skúma postupy v oblasti ľudských zdrojov v sektore hotelov a reštaurácií v Európe. Stavia na predchádzajúcom projekte STREAM prostredníctvom vytvárania širokej škály tréningových produktov zameraných na rozvoj zručností manažérov , hotelov a reštaurácií v Európe. . STEP sa bude orientovať na identifikáciu a získavanie príkladov dobrej praxe v oblasti ľudských zdrojov v zaradenia hotelov a reštaurácií v Írsku, Veľkej Británii, Grécku, Španielsku, Nemecku a na Slovensku.