Αναφορικά με την προώθηση

Η διασχολική ομάδα Limited στην Ιρλανδία είναι μια ιρλανδική SME, η οποία ειδικεύεται στην εκπαιδευτική πρακτική, στις μεθόδους διαχείρισης και επιχειρηματικής πολιτικής, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη, στη δημιουργία μέσων και δικτύων, στη δημοσίευση κι έκδοση και τέλος στην κυριότητα και την κοινωνική συμβουλευτική.


Η ομάδα αυτή αποτελεί συγχρόνως την κύρια προώθηση για πολυάριθμα προγράμματα, όπως είναι το SIGNALL II, και το STEP. Έχει επίσης προωθήσει πάνω από 9 προγράμματα, ενώ ακόμη έχει συνεργαστεί με παραπάνω από 5. Η συγκεκριμένη εταιρική ομάδα έχει ένα πολύμορφο ιστορικό στην έρευνα, που σχετίζεται για παράδειγμα με την πειθαρχία σε επίπεδο επιχείρησης, με τη μόρφωση των κωφών, με τη νοηματική γλώσσα, με τη γλώσσα και τον πολιτισμό στις διεθνείς επιχειρήσεις, με τη φιλοξενία και τέλος με τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Έχει σε μεγάλο βαθμό αναγνωριστεί για τα επιτυχημένα της προγράμματα και όλοι οι επισκέπτες από τα προγράμματα έχουν μεταφέρει διεθνώς τις θετικές τους εντυπώσεις μέσω παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων.


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.interesourcegroup.com