Αναφορικά με τους συνεργάτες

WBS TRAINING AG, Υπάρχει από το 1979, όταν η εταιρεία Erns KLETT ίδρυσε ένα επιχειρηματικό και βιομηχανικό τμήμα, το οποίο πρόσφερε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πελάτες της. Σήμερα η WBS TRAINING AG είναι μια ανεξάρτητη γερμανική εταιρεία, που παρέχει εκπαίδευση και χορηγούς για τις υπηρεσίες. Η WBS TRAINING AG προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση που στηρίζεται και προωθείται από το εθνικό δημόσιο, τις διεθνείς αρχές, τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και την επιχειρηματική διαχείριση για τις εταιρείες. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι της WBS TRAINING AG στηρίζονται στη χρήση ποικίλων μεθόδων, γίνονται μαθήματα από ειδικευμένους καθηγητές, που μπορούν και χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές γλώσσες, υπάρχουν προγράμματα ατομικής εκμάθησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Η WBS TRAINING AG έχει καταφέρει μέσω πολλών διευκολύνσεων σε όλη την Ευρώπη να μπορεί ο καθένας να γίνει μέλος σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή .


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.wbstraining.de