Τα αποτελέσματα

Αυτό το πρόγραμμα προωθεί στους εργαζόμενους μια φρέσκια και ρεαλιστική προσέγγιση στη διαχείριση του τομέα της φιλοξενίας. Καθοδηγεί και δίνει χρήσιμα παραδείγματα σε μικρούς και μεγάλους οργανισμούς φιλοξενίας σχετικά με τον τρόπο που θα διευθύνουν και θα αναπτυχθούν αποτελεσματικά. Το πρόγραμμα κατέχει μια διευρυμένη και με πολλά μέσα προσέγγιση της εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει:


 • Η διάρκεια των βίντεο των HR πρακτικών στον ευρωπαϊκό τομέα φιλοξενίας
 •  
 • Ξεχωριστή αναφορά και επισκόπηση της κάθε χώρας και των HR πρακτικών των 6 χωρών-συνεργατών
 •  
 • Πάνω από 30 υποθέσεις, που μελετούν μια σωστή HR πρακτική στους οργανισμούς φιλοξενίας σε όλη την Ευρώπη
 •  
 • Ένα ηλεκτρονικό κείμενο 12 κεφαλαίων, το οποίο στοχεύει στην αύξηση των δυνατοτήτων των διαχειριστών και επιτηρητών και το οποίο έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Queen Margaret με 10 ECT.
 •  
 • Μοντέλο ηλεκτρονικής εκμάθησης της αγγλικής, γερμανικής, ελληνικής, σλοβακικής και ισπανικής γλώσσας
 •  
 • Πληροφορίες και ενημερωτικά έντυπα