Οι στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα STEP στοχεύει στο να:


  • Ενθαρρύνει τους οργανισμούς φιλοξενίας να προσαρμοστούν με τους κανόνες και τις διατάξεις, που αφορούν μια σωστή κι επιτυχή πρακτική
  •  
  • Μειώσει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και να προωθήσει τις μακροπερίοδες σχέσεις απασχόλησης
  •  
  • Ενθαρρύνει τους οργανισμούς να φτάσουν τα επιθυμητά εθνικά επίπεδα απασχόλησης
  •  
  • Προβάλλει το τομέα φιλοξενίας σαν μια επαγγελματική επιλογή, η οποία επενδύει στους ανθρώπους και στην εκπαίδευσή τους
  •  
  • Παρέχει ουσιαστική εκπαίδευση σε εργαζόμενους και διευθυντές, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους οργανισμούς φιλοξενίας να παρέχουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση στον πελάτη