Αναφορικά με το πρόγραμμα STEP

O τομέας της εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές επαγγελματικές πρακτικές είναι ένα ευρωπαϊκό συλλογικό πρόγραμμα, το οποίο εξετάζει τις εφαρμογές πάνω στο τομέα της ευρωπαϊκής φιλοξενίας. Βασίζεται πάνω στη λογική μιας προγενέστερης επικρατούσας άποψης, η οποία στηρίζεται στο να δημιουργεί πολυάριθμα εκπαιδευτικά μοντέλα, με σκοπό να διευρύνει τις δυνατότητες φιλοξενίας των ευρωπαίων διαχειριστών και επιτηρητών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό θα καταφέρει να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα με το να συλλέξει επιτυχή παραδείγματα και HR εφαρμογές στη φιλοξενία από την Ιρλανδία, τη Μ. Βρετανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία.